For varmt?

Hva er rett temperatur? Det spanske industridepartementet anbefaler å sette temperaturen på 24º C. Men, IDAE, Spansk Institutt for diversifisering og energisparing, mener at 26 grader er passe lav temperatur for å kunne å føle seg komfortabel innendørs. 

En forskjell på mer enn 12º C i forhold til utetemperaturen er ikke sunt og for hver grad temperaturen senkes med aircondition, vil det brukes 8% mer strøm.

For maksimal komfort med minimalt strømforbruk, trekk ned persiennene og lukk vinduene i de varmeste timene mellom kl. 11 og 17.

På nattestid kan det ofte være tilstrekkelig å sette på en vifte. Det vil ikke senke lufttemperaturen, men bevege luften, som gjør at kroppen avkjøles og føles friskere.

For å dra nytte av naturlig kjøling bør du lufte når utetemperaturen er to grader lavere enn den luften som er inne i huset. Åpne vinduene og ventilere huset tidlig på morgenen før solen varmer. Gjennomtrekke er bra for rask og effektiv lufting.

Views: 0