Lyntog mellom Alicante og Valencia i 2020

På 90 minutter vil man kunne reise behagelig med det nye lyntoget fra Alicante til Valencia.

Byggearbeidene med den nye toglinjen som knytter Alicante sammen med Valencia skal etter planen være ferdig i 2020.

Som del av prosjektet knyttes Alicante flyplass til Alicante sentrum med en egen toglinje. 

Views: 0