Andre utkast

Andre utkast fra arkitekt Enrique Vizuete Albaladejo.

Godkjent fra kommunen.
Godkjent fra kommunen.
Godkjent fra kommunen.
Godkjent fra kommunen.
Godkjent fra kommunen.
Nedre del er godkjent fra kommunen. Øvre del (takterrassen) er ikke godkjent.
Avslag fra kommunen.
Godkjent fra kommunen.

<- Første utkast

Views: 9