Rubik’s Cube

Om du ikke klarer å løse Rubik’s Cube og ønsker å finne løsningen, kan du bruke nettsiden rubiks-cube-solver.com

Den elektroniske Rubik’s Cube-løseren beregner trinnene som trengs for å løse Rubik’s Cube. Skriv inn fargene fra kuben din og la programmet finne løsningen. Da får du en trinnvis beskrivelse på hvordan du skal løse kuben.

Views: 16