Teknisk informasjon

Outdoor Alicante
  73 %
  Høy

  60 %
  Middels

  30. mai 2020
  09:51

  15. desember 2017
  10:45

  30. mai 2020
  09:59

  50

IndoorAlicante
  100 %
  Vekselstrøm

  74 %
  Middels

  30. mai 2020
  09:52
  10 minutter siden

  6. januar 2016
  17:39

  30. mai 2020
  09:59
  3 minutter siden

  177

  Europe / Madrid

Wind Alicante
  32 %
  Lav

  54 %
  Middels

  30. mai 2020
  09:52
  11 minutter siden

  29. november 2016
  19:39

  30. mai 2020
  09:59
  3 minutter siden

  25


Rain Alicante
  92 %
  Full

  54 %
  Middels

  30. mai 2020
  09:52
  11 minutter siden

  29. november 2016
  19:41

  30. mai 2020
  09:59
  3 minutter siden

  12