Teknisk informasjon

Outdoor Alicante
  77 %
  Høy

  64 %
  Høy

  24. februar 2020
  14:51

  15. desember 2017
  10:45

  24. februar 2020
  14:55

  44

Indoor Alicante
  100 %
  Vekselstrøm

  72 %
  Middels

  24. februar 2020
  14:51
  25 minutter siden

  6. januar 2016
  17:39

  24. februar 2020
  14:55
  21 minutter siden

  140

  Europe / Madrid

Wind Alicante
  52 %
  Middels

  44 %
  Middels

  24. februar 2020
  14:51
  11 minutter siden

  29. november 2016
  19:39

  24. februar 2020
  14:55
  21 minutter siden

  19


Rain Alicante
  95 %
  Full

  52 %
  Middels

  24. februar 2020
  14:51
  25 minutter siden

  29. november 2016
  19:41

  24. februar 2020
  14:55
  21 minutter siden

  8